دستگاه تصفیه آب کشتی و آب شیرین کن کشتی

دستگاه تصفیه آب کشتی در واقع همان دستگاه تصفیه آب صنعتی می باشد که می تواند تمامی آبهای شور دریا و اقیانوس ها را با پارامتر های ورودی متفاوت از جمله EC و TDS های مختلف ( TDS<45,000 و TDS>12,000) تصفیه کرده و به آب شرب تبدیل نماید که از ویژگی های این نوع دستگاه تصفیه آب این است که بر روی بنادر کشتیرانی و داخل کشتی ها طراحی و نصب می گردد.  در واقع با روی کار آمدن دستگاه تصفیه آب کشتی مزیت های بسیاری برای صنعت کشتیرانی  از جمله کاهش هزینه ها و تولید آب شرب و قابل آشامیدن برای کسانی که بصورت شبانه روزی در کشتی ها مشغول بکار می باشند میسر می شود. دستگاه آب شیرین کن کشتی طوری طراحی شده است که قادر به حذف مواد جامد معلق، باکتری ها، ویروس ها، یون های تک ظرفیتی و چند ظرفیتی، موجودات مضر و مقادیر بیش از حد نمک شده و در نتیجه تولید آب مناسب و با کیفیت جهت آشامیدن و مصرف صنعتی را فراهم می نماید. برای اولین بار در کشور گروه صنعتی و بین المللی تمدن آریا با توجه به نیازهای بنادر کشتیرانی و صاحبان کشتی های شخصی به دنبال یک فناوری نوین و حمل نقل آسان موفق به تولید و راه اندازی دستگاه های آب شیرین کن نوع کشتی شده است که آب قابل شرب را با کیفیت استاندارد تهیه می نماید.   با توجه به مشکل رو به رشد کمبود آب در سراسر جهان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه دستگاه تصفیه آب کشتی (دستگاه آب شیرین کن کشتی) که برای تصفیه آب های به شدت شور آب دریا و اقیانوس به آب قابل شرب، یکی از بهترین راه های افزایش منابع آب است. در واقع دستگاه آب شیرین کن کشتی دارای پتانسیل فوق العاده ای برای کمک به مردم در مناطق متاثر از کمبود آب و دسترس نبودن آب مناسب و قابل شرب، مانند جنوب و شمال کشور طراحی شده است .

دستگاه تصفیه آب کشتی و آب شیرین کن کشتی