تصفیه فاضلاب, سرویس تصفیه فاضلاب, طراحی و ساخت پکیج تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب, سرویس تصفیه فاضلاب, طراحی و ساخت پکیج تصفیه فاضلاب , شهری و صنعتی *تصفیه فاضلاب و هوادهی با دیفیوزرهای هوادهی حباب ریز  * * طراحی و ساخت و اجرای , تصفیه خانه شهری, هوادهی به فاضلاب  آب و فاضلاب به کمک متدهای نوین و بازدهی بالا و با همیاری شرکت های صاحب تکنولوژی اروپایی و متخصصین مجرب این شرکت در زمینه ساخت دستگاه تصفیه آب * تامین مواد شیمیایی مورد نیاز واحدهای ,اسمز معکوس, و تجهیزات مرتبط با سیستمهای آب و فاضلاب * فرآیندهای سیستم ,تصفیه آب, فاضلاب بروش C-TECH بر اساس عملکرد سیستم سیکلی لجن فعال می باشد که به طور همزمان عملیات اکسیداسیون ترکیبات کربنی ، نیتروفیکاسیون و دی نیتروفیکاسیون منجربه حذف همزمان بیولوژیکی فسفرمی گردد * کنترل این فرآیند بر پایه اندازه گیری فعالیت اسیژن خواهی دائمی ON-LINE امکان حذف تانک های متعادل سازی در ابتدای سیستم و دستگاه های اختلاط و پر شدن ناگهانی تانک  SHOCK-FILLING, ,را همانند سیستم S.B.R را امکان پذیر می نماید * مزایای این فرآیند * هوادهی به فاضلابکاهش قابل ملاحضه ابعاد در مقایسه با سیستم های متعارف * حداکثرنرخ حذف ازت و فسفر *به حداقل رسیدن رشد میکروارگانسیم های رشته ای    هوادهی به فاضلاب , تصفیه فاضلاب , کمپرسورهای تزریق هوا ,  کمپرسورهای تزریق هوا به فاضلاب  ,دیفیوزرهای هوادهی هوادهی حباب ریز ,نازل تزریق هوا به فاضلاب سرویس تصفیه فاضلاب , تصفیه فاضلاب ,کمپرسورهای تزریق هوا,کمپرسورهای تزریق هوا به فاضلاب  ,دیفیوزرهای هوادهی به فاضلاب,هوادهی به فاضلاب,تعمیرپکیج فاضلاب

تصفیه فاضلاب, سرویس تصفیه فاضلاب, طراحی و ساخت پکیج تصفیه فاضلاب