تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب
توضیحات بیشتر

تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب بهداشتی جهت مصارف کشاورزی و تصفیه فاضلاب بهداشتی برای مصرف آب شرب                تصفیه فاضلاب                                                ...

دستگاه تصفیه پساب آر او
توضیحات بیشتر

دستگاه تصفیه پساب آر او, تصفیه پس آب RO

  تصفیه پس آب RO صنعتی تصفیه اقتصادی و صرفه جویی در مصرف آب                                   تصفیه آب پس آب آر او                            تصفیه پس آب یعنی صرفه ...

تصفیه فاضلاب, سرویس تصفیه فاضلاب,
توضیحات بیشتر

تصفیه فاضلاب, سرویس تصفیه فاضلاب, طراحی و ساخت پکیج تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب, سرویس تصفیه فاضلاب, طراحی و ساخت پکیج تصفیه فاضلاب , شهری و صنعتی *تصفیه فاضلاب و هوادهی با دیفیوزرهای هوادهی حباب ریز  * * طراحی و ساخت و اجرای , تصفیه خانه شهری, هوادهی به فاضلاب  آب و فاضلاب به کمک متدهای ...

تصفیه بی هوازی فاضلاب
توضیحات بیشتر

تصفیه بی هوازی فاضلاب

...

روش لجن فعال (SBR  و  RBC)
توضیحات بیشتر

روش لجن فعال (SBR و RBC)

...

پکیج‌ MBR (بیو رآکتور غشائی)
توضیحات بیشتر

پکیج‌ MBR (بیو رآکتور غشائی)

...

سپتیک تانک بتنی و پلی اتیلن
توضیحات بیشتر

سپتیک تانک بتنی و پلی اتیلن

...

چربی گیر API ، CPI ، DAF
توضیحات بیشتر

چربی گیر API ، CPI ، DAF

...